Dakle… nešto ste napisali i sada bi trebalo da:
- sami ponovo pročitate tekst i uredite ga
- zamolite kolegu, bliskog prijatelja ili
  člana porodice da"popravi" tekst
- poverite osobi dovoljno stručnoj i iskusnoj da objektivno pristupi
  vašem tekstu.

Poslednja opcija znači da ste izabrali profesionalca koji može da vas umešno savetuje i podrži u stvaranju dela bez činjeničnih, pravopisnih i gramatičkih grešaka, ili bilo čega što bi delu štetilo da bude jasno, zanimljivo, verodostojno i u skladu s očekivanjima čitalaca kojima ste ga namenili. Iako moguće, često je veoma teško ispraviti ili lektorisati tekst koji ste sami napisali - zato vam redaktor i lektor pomažu da usavršite svoj rukopis, ali na veoma različite načine.

Redaktor vodi računa o tome da konačni oblik vašeg rukopisa bude u skladu sa konvencijama dobrog pisanja kada je reč o strukturi teksta, gramatici, tačnom izboru reči, sintaksi i ispravnoj interpunkciji.

Osim što ukazuje na sve praznine u informacijama ili na logičke greške, redaktor identifikuje materijal koji se ponavlja, postavlja pitanja kada su informacije i objašnjenja nejasni, uklanja gramatičke i pravopisne greške i predlaže jezičke i stilske izmene u rečeničnim konstrukcijama kako bi one bile jasne i lako čitljive.

Ukratko, redaktura je detaljan i složen proces revizije, to jest poboljšanje rukopisa koje vam je potrebno jer je gotovo nemoguće biti sasvim objektivan u vezi sa sopstvenim pisanjem.

Redaktor je tu da otkriva ono što ne vidite, a ne da vam govori šta da radite.

Razrešeni su svi upiti redaktora, na red dolazi lektor koji se bavi pravopisnom i gramatičkom proverom i optimizacijom teksta a naročito vodi računa o sintaksi (redu reči, rasporedu rečenica), morfologiji (deklinaciji, konjugaciji), fonologiji (glasovnim promenama), leksikologiji (rečima stranog porekla, pozajmljenicama), pravopisu i greškama u kucanju.

Obično je potrebno dva puta pročitati rukopis: jednom pre nego što ga predate izdavaču, i ponovo kada dobijete završen prelom teksta - dosta grešaka (ponekad sasvim novih) uspeva da se pojavi i u “prelomljenom” tekstu.

Konačno, korektor traga za greškama u rukopisu i ispravlja pisani materijal pre njegovog objavljivanja (tradicionalno je nakon preloma teksta jedan njegov štampani primerak upućivan na uvid korektoru kako bi ispravio često banalne štamparske i greške napravljene prilikom preloma teksta, a koje su, sa pravopisne strane gledano, nedopustive). Korekturom se takođe obezbeđuje ujednačenost u vrsti i veličini slova, stilovima naslova, kao i podudaranje natpisa sa dijagramima ili fotografijama. Konačno, ukoliko vam je potreban prevod, bilo sa engleskog na srpski jezik ili obrnuto - biće to lektorisan prevod.

profesor književnosti,
redaktor, lektor i
književni prevodilac
(UKPS)