Дакле… нешто сте написали и сада би требало да:
- сами поново прочитате текст и уредите га
- замолите колегу, блиског пријатеља или
  члана породице да"поправи" текст
- поверите особи довољно стручној и искусној да објективно приступи
  вашем тексту.

Последња опција значи да сте изабрали професионалца који може да вас умешно саветује и подржи у стварању дела без чињеничних, правописних и граматичких грешака, или било чега што би делу штетило да буде јасно, занимљиво, веродостојно и у складу с очекивањима читалаца којима сте га наменили. Иако могуће, често је веома тешко исправити или лекторисати текст који сте сами написали - зато вам редактор и лектор помажу да усавршите свој рукопис, али на веома различите начине.

Редактор води рачуна о томе да коначни облик вашег рукописа буде у складу са конвенцијама доброг писања када је реч о структури текста, граматици, тачном избору речи, синтакси и исправној интерпункцији.

Осим што указује на све празнине у информацијама или на логичке грешке, редактор идентификује материјал који се понавља, поставља питања када су информације и објашњења нејасни, уклања граматичке и правописне грешке и предлаже језичке и стилске измене у реченичним конструкцијама како би оне биле јасне и лако читљиве.

Укратко, редактура је детаљан и сложен процес ревизије, то јест побољшање рукописа које вам је потребно јер је готово немогуће бити сасвим објективан у вези са сопственим писањем.

Редактор је ту да открива оно што не видите, а не да вам говори шта да радите.

Разрешени су сви упити редактора, на ред долази лектор који се бави правописном и граматичком провером и оптимизацијом текста а нарочито води рачуна о синтакси (реду речи, распореду реченица), морфологији (деклинацији, конјугацији), фонологији (гласовним променама), лексикологији (речима страног порекла, позајмљеницама), правопису и грешкама у куцању.

Обично је потребно два пута прочитати рукопис: једном пре него што га предате издавачу, и поново када добијете завршен прелом текста - доста грешака (понекад сасвим нових) успева да се појави и у “преломљеном” тексту.

Коначно, коректор трага за грешкама у рукопису и исправља писани материјал пре његовог објављивања (традиционално је након прелома текста један његов штампани примерак упућиван на увид коректору како би исправио често баналне штампарске и грешке направљене приликом прелома текста, а које су, са правописне стране гледано, недопустиве). Коректуром се такође обезбеђује уједначеност у врсти и величини слова, стиловима наслова, као и подударање натписа са дијаграмима или фотографијама. Коначно, уколико вам је потребан превод, било са енглеског на српски језик или обрнуто - биће то лекторисан превод.

професор књижевности,
редактор, лектор и
књижевни преводилац
(УКПС)